Trường TH Tân Thành A3 tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm học 2019-2020

       Vào sáng ngày 01 tháng 10 năm 2019, trường TH Tân Thành A3 đã tổ chức buổi hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời cho toàn thể học sinh và giáo viên của trường tham gia. Tại buổi hưởng ứng có thầy Lê Quang Sĩ -Hiệu trưởng nhà trường cùng tất cả thầy, cô giáo và hơn 300 em học sinh ở điểm cả cái có mặt tham dự.

20190930_071539

 Buổi chào cờ đầu tuần mở đầu buổi phát động tuần lễ học tập suốt đời

         Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Giáo dục và Đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của sự phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội. Học tập là một nhu cầu cấp bách đối với mỗi cá nhân để có thể thích nghi với những thay đổi nhanh chóng và khẳng định giá trị nhân văn trong một thế giới toàn cầu hóa. Mục tiêu và cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Với phương châm: “Học để biết, học để làm, Học để cùng chung sống và học để làm người”; “ Cần gì học nấy”.  Vì vậy, để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Ðiều đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Ðảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo”; đầu tư  hiệu quả cho Giáo dục và Ðào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến về tinh thần xây dựng xã hội học tập.

20190930_072025

Thầy Lê Quang Sĩ -Hiệu trưởng nhà trường phát động tuần lễ học tập suốt đời 

Tuần lễ học tập suốt đời năm nay được tổ chức rộng rãi trong cả nước từ ngày 01/10/2019 đến ngày 07/10/2019 không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương mà còn đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần tăng cường các nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập. Giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng. Học tập là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Việc học không phải nhất thiết cứ phải đại học, có thể học nghề, vừa học vừa làm, học theo từng giai đoạn tín chỉ, học ở trường, học ở xã hội…. Nói như Lê Nin “Học, học nữa, học mãi”

         Hồ Chí Minh vị cha già dân tộc, nhà chính trị lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới cũng là tấm gương sáng về tình thần tự học, học tập suốt đời. Để hình thành một xã hội học tập không phải trông vào ai khác mà là hành động của chính mỗi chúng ta. Vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tác giả: Trường Giang

Nguồn: TH Tân Thành A3