THÔNG BÁO: Trường TH Tân Thành A3 có nhu cầu hợp đồng giáo viên lớp 2

Trường TH Tân Thành A3 có nhu cầu hợp đồng 01 giáo viên thỉnh giảng lớp 2. Do hiện tại nhà trường có 2 cán bộ giáo viên nghỉ hưu ( 01 cán bộ quản lý và 01 giáo viên dạy lớp). Vì thế; ai có nhu cầu thì liên hệ với nhà trường qua số điện thoại: 02773522098 hoặc qua địa chỉ mail: truongthtanthanha3.tanhong.dt@gmail.com để trường xem xét hợp đồng theo qui định. Trân trọng!..