Tập huấn hướng dẫn SHCM cho giáo viên trường TH Tân Thành A3

           Thực hiện kế hoạch số 80/KH-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học”.Ngày 25 tháng 9 năm 2020 bộ phận chuyên môn nhà trường đã tổ chức buổi tập huấn sinh hoạt chuyên môn cho tất cả giáo viên trong trường. Đến dự có cô Nguyễn Thị Nhị – Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách các hoạt động chuyên môn- báo cáo viên buổi tập huấn, cùng tất cả 24 giáo viên tham dự.

a

         s

         Tập thể giáo viên nhà trường tham gia buổi tập huấn SHCM

Buổi tập huấn phần lớn xoay quanh những vấn đề liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, đồng thời BGH cũng trình chiếu một số các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn. Thông qua buổi tập huấn mục đích giúp cho ia1o viên nhà trường nâng cao năng lực quản lí và năng lực chuyên môn cho GV và CBQL; Giúp cho CBQL, GV biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; Đổi mới nhận thức về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng dạy học tích cực, hướng vào hoạt động học của học sinh. Đảm bảo cơ hội học tập, góp phần phát triển năng lực cho mọi học sinh; Bồi dưỡng giúp giáo viên nắm vững quan điểm, phương pháp, kĩ thuật dạy học, Xây dựng và phát triển quan hệ đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng theo hướng hợp tác, đảm bảo cơ  hội phát triển chuyên môn cho mọi giáo viên; Phát triển quan hệ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng. Tạo điều kiện cho gia đình và cộng đồng tham gia vào quá trình học tập của học sinh trong nhà trường.

Tác giả: Trường Giang

Nguồn: TH Tân Thành A3