Nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone

             Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, để bảo vệ cộng đồng  trước đại dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần – Bluezone” trên smartphone.

bluezone1

          Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao.

10Tập thể giáo viên trường tham gia cài đặt Bluezone

Thực hiện theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng,  Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu giáo viên và học sinh, sinh viên có điện thoại thông minh phải cài đặt cho mình và cho người thân; đồng thời, tuyên truyền đến phụ huynh khuyến khích cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và gia đình.

      Tác giả: Trường Giang

Nguồn: TH Tân Thành A3