Buổi phát động phong trào ” Nói không với rác thải nhựa” của Trường TH Tân Thành A3

        Nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vào lúc 7h 30 ngày 11 tháng 12 năm 2019, trường Tiểu học Tân Thành A3 đã triển khai phát động và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực thể hiện tinh thần quyết tâm “Nói không với rác thải nhựa”.

20191118_071520

       Buổi phát động phong trào ” Nói không với rác thải nhựa”

            Để mọi người từng bước hình thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày, Thầy Lê Quang Sĩ – Hiệu trưởng trường nhà trường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhỡ trong buổi họp với phụ huynh học sinh đầu năm học; trong các buổi họp hội đồng sư phạm và các buổi chào cờ đầu tuần đã làm công tác tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về mối nguy hại của rác thải nhựa, khuyến khích mọi người không sử dụng chai nhựa dùng một lần, túi bóng…trong sinh hoạt hàng ngày để hạn chế số lượng rác thải nhựa đưa ra ngoài môi trường.

20191118_072034

Thầy Lê Quang Sĩ – Hiệu trưởng nhà trường tuyên truyền cho các em học sinh

Bên cạnh đó, nhà trường đã tuyên truyền và khuyến khích học sinh không sử dụng các vật dùng một lần bằng nhựa mà thay vào đó là dùng cốc thủy tinh, cốc inox hay những sản phẩm thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm lại có tính hữu dụng cao.
20191118_073910

           Thầy Nhe – TPT đội nhắc nhỡ, hướng dẫn các em cách “chống rác thải nhựa”

            Để hạn chế sử dụng và thải rác thải nhựa ra ngoài môi trường, Tổng phụ trách đội cùng với giáo viên chủ nhiệm các lớp đã hướng dẫn học sinh phân loại rác thải hàng ngày. Ngoài ra nhà trường đã rèn cho học sinh ý thức nhặt rác thải thường xuyên hàng ngày vào đầu các buổi học, trong giờ ra chơi, cuối các buổi lễ hội, các khu vực xung quanh,… Những hành động nhỏ này của các em cũng thể hiện được phần nào ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp của nhà nhà trường.

Tác giả: Nguyễn Trường Giang

Nguồn: TH Tân Thành A3