Trao tặng điện thoại thông minh cho học học sinh học trực tuyến mùa dịch Covid

Giáo viên trường TH Tân Thành A3 tổ chức trồng cây kỉ niệm 131 năm ngày sinh của Bác

Trở về mái trường xưa của Cô phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Phượng

Trường TH Tân Thành A3 thống nhất chọn SGK lớp 1 và lớp 2 của bộ sách Chân trời sáng tạo của NXBGD Việt Nam

Học sinh trường TH Tân Thành A3 trở lại học sau dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Công tác chuẩn bị của nhà trường đón học sinh vào học sau nghỉ dịch Covid-19

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthtanthanha3 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthtanthanha3 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay