Trường TH Tân Thành A3 tổ chức đại hội liên đội năm học 2019-2020

Trường TH Tân Thành A3 tổ chức đại hội phụ huynh học sinh năm học 2019-2020

Trường TH Tân Thành A3 tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020

Trường TH Tân Thành A3 phối hợp tuyên truyền “Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và ATGT cho học sinh”

Trường TH học Tân Thành A3 Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm học 2019-2020

Trường TH Tân Thành A3 tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh vui chơi

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthtanthanha3 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthtanthanha3 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay